Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1. 2010

Český jazyk

 • Opakujeme měkké souhlásky ( skupinu – ži, ši, či).
 • Probereme skupinu ři, ci, ji.
 • Učebnice str. 61 až 63.

Čtení

 • Divadlo, jeviště, herec, maňásky, loutky.
 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Čtení z knihy Já Baryk od Františka Nepila.
 • Poslech ukázky z CD Já Baryk.

Psaní

 • Psaní velkých a malých psacích písmen.
 • Písanka str. 5, 6.

Matematika

 • Odčítání do 100 bez přechodu přes desítku( 96 – 4).
 • Geometrie – přímka, PS str. 24, 25.
 • PS str. 26 až 28.

Prvouka

 • Pokračování v projektu Člověk – kostra.
 • Opakujte části lidského těla – budu zkoušet!
 • Probereme kapitolu Nemoc, úraz.
 • Učebnice str. 28 až 29.

Pracovní vyučování

 • Práce na projektu Člověk.

Výtvarná výchova

 • Práce na projektu Člověk.

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel.
 • HPH Dáme ruku…( součást projektu).

Tělesná výchova

 • Přihrávky a držení míče.
 • Country tance.

Doplňující informace pro rodiče

Minulý týden jsme napsali pololetní písemku z JČ, v tomto týdnu nám ještě zbývá napsat pololetní práci z matematiky a prvouky. Výsledky zveřejním známkou do ŽK i na „Iskole“.

Zdeňka Závodná, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top