Týdenní plán od 1. 2. do 5. 2. 2010

Český jazyk

 • Opakujeme učivo o souhláskách tvrdých, doplňovací cvičení – zdůvodnění.
 • Dokončíme učivo o souhláskách měkkých – di, ti, ni.
 • Učebnice str. 66 až 69.

Čtení

 • Čtěte doma svou knihu do čtenářského sešitu.
 • Přes prázdniny se děti naučí zpaměti svou zvolenou báseň, po prázdninách proběhne třídní kolo v recitaci.
 • Čítanka str. 90 až 93.

Psaní

 • Opis malých a velkých písmen abecedy.
 • Písanka str. 9, 10.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku.
 • Zápisy slovních úloh do sešitu.
 • Písemné odčítání + zkouška.
 • PS str. 1, 2.

Prvouka

 • Pokračujeme v projektu Člověk – potraviny a výživa.
 • Ve spolupráci s ved. ŠJ připravíme jídelníček pro celou školu.
 • Akce se nazývá „ Dnes vaříme podle návrhu jídelníčku třídy 2. A.“
 • Učebnice str. 32, PS str. 26.

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíku.

Výtvarná výchova

 • Reliéfní kompozice – modelování.

Hudební výchova

 • Nástup 1. a 5. stupně.

Tělesná výchova

 • Bruslení.

Doplňující informace pro rodiče

Dne 3. 2. 2010 využijeme ledovou plochu na hřišti a po velké přestávce půjdeme bruslit. Nachystejte, prosím, dětem brusle  a teplé oblečení.

Od 8. 2. do 12. 2. začínají dětem jarní prázdniny. Pokud nemáte zajištěno hlídání, děti mohou chodit do ŠD. Úkoly na dny volna budou mít děti v úkolníčku. Odpočiňte si a uvidíme se v pondělí 15. 2. 2010.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top