Týdenní plán od 24. do 28. února

Český jazyk

 • Přídavná jména přivlastňovací
 • Pravopis koncovek přídavných jmen
 • Určování mluvnických kategorií
 • str. 99-104

Český jazyk – sloh

 • Zdroj informací – výpisek, výklad

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Desetinná čísla – procvičování +, –
 • Zaokrouhlování deset. čísel
 • Opakování písemného dělení dvojcif. číslem
 • Slovní úlohy
 • G – vlastnosti trojúhelníku, krychle, kvádru
 • str. 53-59

Vlastivěda

 • Evropa – opakování (viz info na Elce)
 • Evropská unie
 • str. 24-26

Přírodověda

 • Kůže, dýchací soustava – test
 • Cévní – oběhová soustava
 • Trávící soustava
 • str. 59-61

Pracovní činnosti

 • Dokončení vyšívání

Výtvarná výchova

 • Skupinová práce – centra

Hudební výchova

 • Reakce na hudbu
 • Opakujte hudební teorii

Tělesná výchova

 • Sportovní hry
 • Zdokonalování gymnastických prvků

Erika Kynická, třídní učitelka

 

Back To Top