Týdenní plán od 17. do 21. února

Český jazyk

 • Přídavná jména – měkká, tvrdá (skloňování)
 • Psaní koncovek přídavných jmen
 • Příčestí minulé – procvičování
 • str. 93-98

Český jazyk – sloh

 • Vyplňování tiskopisů

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Desetinná čísla – sčítání a odčítání
 • Zaokrouhlování desetinných čísel
 • G – krychle, kvádr (povrch)
 • str. 52-54

Vlastivěda

 • Evropa – státy a města
 • Procvičujte slepou mapu v uč. 22-23
 • Orientace – vodstvo, pohoří, státy…

Přírodověda

 • Dýchací a oběhová soustava
 • str. 58-59

Pracovní činnosti

 • Vyšívání (všichni budou mít vlastní bavlnku)

Výtvarná výchova

 • Olympijský plakát

Hudební výchova

 • Opakování hudebních pojmů – nauka
 • Umět vybranou písničku

Tělesná výchova

 • Gymnastika – sestava
 • Vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

Dbejte na pravidelnou přípravu svých dětí do vyučování – domácí úkoly, pomůcky, vybavená pouzdra (ostrouhané tužky i pastelky)

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top