Týdenní plán od 3. do 7. března

Český jazyk

 • Přídavná jména – psaní koncovek
 • Shrnutí o přídavných jménech
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Procvičování psaní koncovek u podst. jmen
 • Zájmena – druhy
 • str. 105-109

Český jazyk – sloh

 • Práce s časopisy (přinést jakýkoliv)

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Desetinná čísla – procvičování
 • Opakování +, -, zaokrouhlování
 • Písemné násobení a dělení
 • G – porovnávání úhlů, osa úhlu
 • 3. díl, str. 3-7

Vlastivěda

 • Evrovská unie
 • Shrnutí o Evropě, slepé mapy
 • Sousední státy ČR
 • str. 24-33

Přírodověda

 • Trávící soustava
 • str. 60-61

Pracovní činnosti

 • Práce s modelínou – fantastický bacil

Výtvarná výchova

 • Práce s vatovými tyčinkami – lidské tělo

Hudební výchova

 • Pantomima a pohybová improvizace

Tělesná výchova

 • Sportovní hry
 • Gymnastika – záchrana, dopomoc

Doplňující informace pro rodiče

Na pátek si děti přinesou několik vatových tyčinek a také nějaký časopis. Noste nůžky a všechny pastelky.

Příští týden – od 10. 3. jsou týdenní jarní prázdniny.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top