Týdenní plán od 24. do 28. června 2013

Čtení

 • Poslech
 • Vypravování

Psaní

 • Můj kamarád
 • Co budu dělat o prázdninách
 • Procvičování písmen a znamének

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20
 • Slovní úlohy
 • Rébusy

Prvouka

 • Léto, prázdniny

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Rozdávání výtvarných prací

Hudební výchova

 • Písničky k táboráku

Tělesná výchova

 • Dopravní hřiště

Doplňující informace pro rodiče

 • 26. 6. – Dopravní hřiště Krnov. Informace na EL-CE.
 • 28. 6. – Ukončení první třídy, rozdávání vysvědčení. Vyučování ukončeno v 8.30.
 • Prosím o platbu na pracovní sešity do 2. třídy (kdo ještě nemá uhrazeno).
 • Všem přeji pohodové prázdniny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top