Týdenní plán od 9. 9. do 13. 9. 2013

Čtení

 • Sluchové rozlišování hlásek.
 • Písmena A,a, O, o.
 • Skládání ze složek.

Psaní

 • Uvolňovací cviky.
 • Písanka str. 3-5.

Matematika

 • Číselná řada, čtení čísel, obrázky.
 • Třídění kartiček s čísly a tečkami.
 • Pracovní sešit str. 2-4.

Prvouka

 • Školní režim, činnosti ve škole.
 • Pracovní sešit str. 3-4.

Pracovní vyučování

 • Poznávání vlastností materiálů

Výtvarná výchova

 • Základní barvy (sluníčko a kamarádi).

Hudební výchova

 • Doprovody na nástroje.
 • Písnička – Na tý louce zelený s pohybem.

Tělesná výchova

 •  Smluvené povely, signály, znamení a jiné prostředky při TV.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Od pondělí jedeme podle rozvrhu, každý den končíme v 11.25 hodin, ve středu končíme ve 12.00 hodin.  
 2. Ve středu 11. 9. se konají třídní schůzky v 16.15 hodin ve třídě 1. B (ukážeme si práci s EL-KOU a web školy).
 3. Prosím vyplňte dětem přední stránku v notýsku.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top