Týdenní plán od 24. 9. do 28. 9.

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř a na konci slov
 • Sloh – Příhoda s paletou
 • Hlasité čtení – Pohádka o zmrzlinové chaloupce

Anglický jazyk

 • Číslovky 1 – 10

Matematika

 • Násobky 7, násobení a dělení 7
 • Příklady se závorkou
 • Geo – přímka, úsečka

Prvouka

 • Pověsti z našeho okolí
 • Historie obce – fotografie a mapa

Pracovní činnosti

 • Skládání papíru

Výtvarná výchova

 • Listy

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

Sledujte prospěch a další informace na EL-CE!

V úterý 25.9. plavání – odjezd v 7.25 hod.

V pátek 28.9. státní svátek

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top