Týdenní plán od 17. 9. do 21. 9.

 

Český jazyk

 • Abeceda
 • Psaní i/í,y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách
 • Doplňvání vět – přepis
 • Sloh – vyprávění
 • Čtení  – hlasité čtení  čítanka po str.28, báseň zpaměti

Anglický jazyk

 • Abeceda
 • Výslovnost a fonetický zápis

Matematika

 • Násobení a dělení 6
 • Sčítání a odčítání s přechodem 10 do 100
 • Zápis slovních úloh
 • Geo –  přímka, úsečka  /Geometrie  pravidelně ve středu! /

Prvouka

 • Dopravní značky, vybavení kola a cyklisty
 • Pohádka se zaměřením na dopravní výchovu – 17.9. v 8. hod. ve velké tělocvičně
 • Vystoupení sokolníka v parku – 18.9. v 10 hod.

Pracovní činnosti

 • Sběr přírodnin

Výtvarná výchova

 • Poznávání a zachycování podzimní přírody – listy

Hudební výchova

 • Písnička Pekla vdolky a Starosti s muzikou
 • kánon

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva celého těla, běh s překážkami, hra – vybíjená
 • Podle počasí půjdeme na cvičení v přírodě ve středu 19.9.

Doplňující informace pro rodiče

Informace o prospěchu sledujte na EL-CE

Cvičební úbor podle informací v úkolníčcích

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top