Týdenní plán od 1. 10. do 5. 10.

 

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Slovesa a podstatná jména, vlastní jména
 • Psaní podle písanky
 • Čtení čl. Malenka, čítanka str.34-38

Anglický jazyk

 • UNIT 2 At school
 • Ve škole, pokyny ve třídě

Matematika

 • Násobilka 6, 7, 8
 • Slovní úlohy
 • Geo: úsečka, polopřímky opačné

Prvouka

 • Naše obec – části obce, orientační body, významné budovy
 • Vycházka

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem, obkreslování a nalepování, výzdoba oken

Výtvarná výchova

 • Dýně – suché křídy /pracovní oblečení – staré triko/

Hudební výchova

 • Píseň Už ty pilky dořezaly
 • Hudební terorie, noty a jejich zápis
 • Tělesná výchova

 • Cvičení síly a obratnosti, síly – lavičky
 • Cv. s krátkým a dlouhým švihadlem
 • Míčová hra – vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden máme opět Tv, nezapomeňte cvič. úbor. V PRV nás čeká vycházka po městě a do Vv si přineste kromě trika na převlečení určitě svůj ručník!

Nezapomeňte uhradit příspěvek SRPDŠ 150Kč do konce října!

Pokud máte doma nepotřebnou dýni – přineste ji do školy, budeme podle ní malovat, později je využijeme na výzdobu.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top