Týdenní plán od 24. 9. do 28. 9. 2012

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami.
 • Předložky a předpony.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str. 14-16.

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu.

Český jazyk a literatura

 • Přečítání, záznam do čtenářského sešitu.
 • Čítanka str. 10-13.

Anglický jazyk

 • Classroom instructions, spelling.
 • Slovíčka str. 74/ D, E, F.
 • Pracovní sešit str. 8-10.

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení a dělení.
 • Násobilka.
 • Jednotky délky.
 • Učebnice str. 16-21.

Vlastivěda

 • Reformy Josefa II.
 • Obrození, buditelé českého národa.
 • Učebnice str. 8-11.

Přírodověda

 • Neživá příroda.
 • Nerudní suroviny a rudy.
 • Učebnice str. 13-16.

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem.

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí.

Hudební výchova

 • Kánon.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, střídání běhu s chůzí.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Dohlédněte na úravu v sešitech (okraje, písmo, úhlednost).
 2. Vybírám na SRPDŠ 150 Kč a výtvarku 50 Kč.
 3. V pátek 28. 9. je státní svátek.
 4. Rozvrh hodin 5. B zde.
 5. Informace kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Předpony a předložky Jednotky délky Členy a, an
Předpony ob, v  Násobilka na čas Členy
Předložky s/se, z/ze  Pětiminutovky Slovíčka 1. lekce
Vyjmenovaná slova Násobení a dělení zpaměti Slovíčka 1. C 
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Slovíčka 1. D 
Horniny a nerosty Osvícenství Čísla
Test  Obrození českého jazyka   Opičí píseň 
  Národní obrození video  

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top