Týdenní plán od 24. 9 do 28. 9.

Český jazyk

 • Slohové cvičení – Jak se zdravíme
 • Věta
 • Diktát, přepis

Čtení

 • Recitace
 • Plynulé čtení
 • Orientace v textu

Psaní

 • Malá písmena abecedy

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky
 • Slovní úlohy
 • Ge – rýsování čar podle pravítka

Prvouka

 • Dopravní prostředky a dopravní značky, uč. str. 6,7
 • PS  – str. 11

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem

Výtvarná výchova

 • Stromy – rudka

Hudební výchova

 • Noty, notová osnova

 

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý jedeme plavat, odjezd od školy v 7,25 hod. Některým dětem stále chybí lepidlo.

                                              Grčková L. tř. uč.  

Back To Top