Týdenní plán od 1. 10. do 5. 10.

Český jazyk

 • Druhy vět
 • Věta jednoduchá
 • Psaní a diktát vět jednoduchých

Čtení

 • Čt – str. 19 – 25
 • Užívání správného slovního přízvuku

Psaní

 • Písanka str. 6 – 7

Matematika

 • Sřítání s přechodem přes 20
 • PS str. 7, 8, opakování 9
 • Ge: čára rovná, lomená

Prvouka

 • Podzim
 • PS – str. 14 – 19
 • Uč – str. 8 – 15

Pracovní vyučování

 • Vlastnosti materiálů

Výtvarná výchova

 • Tvarově zajímavé rostliny

Hudební výchova

 • Hudební hry

Tělesná výchova

 • Závodivé hry
 • Skok daleký – spojení r odrazu s rozběhem

Doplňující informace pro rodiče

                            Grčková Ludmila, tř. uč.

Back To Top