Týdenní plán od 17. 9. do 21. 9.

Český jazyk

 • Věty, slova, počet slov ve větě
 • Středník, uvozovky, modulace řeči
 • Uč. str. 9 – 11

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací
 • Čítanka str. 11 – 16

Psaní

 • Opakování velkých písmen abecedy

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky
 • Slovní úlohy – o více, o méně
 • Ge – čára křivá

Prvouka

 • Cesta do školy
 • Dopravní prostředky a dopravní značky – vycházka
 • PS – str. 10 – 11

 

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem – koláž

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k četbě Ferda Mravenec

Hudební výchova

 • Notová osnova – noty

Tělesná výchova

 • Rozvoj obratnosti, švih paže, přenášení váhy těla – hod míčkem
 • Povely a signály, polovysoký start
 • Běh na 40m

Doplňující informace pro rodiče

17. 9. divadlo s dopravní tématikou – přinést 40,- Kč. Některé děti stále nemají lepidlo a nůžky.

                                       Grčková Ludmila 

 

Back To Top