Týdenní plán od 24. 9. do 27. 9. 2012

 • 4. A
 • 604× přečteno

Český jazyk

 • Předpony x předložky (uč. str. 18, 19, 20)
 • Literatura – kniha a čtenář; Návštěva místní knihovny

Český jazyk – sloh

 • Fantastické prázdniny – slohová práce

Anglický jazyk

 • Hláskování/Spelling
 • Osobní zájména
 • Časování slovesa „to be“

Matematika

 • Velká násobilka
 • Popis jednotlivých částí číselného příkladů – sčítání, odčítání, násobení, dělení (sčítanec + sčítanec = součet atd.)
 • Geometrie – nevyučuje se

Vlastivěda

 • Opakování ČR
 • Státní svátky – Den české státnosti 28. 9. 
 • Památná místa – skupinová práce

Přírodověda

 • Kurz první pomoci – názorná ukázka, přivolání první pomoci

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Opakování oblíbených písní
 • Noty jednočárkované oktávy

Tělesná výchova

 • Plavání

Informatika

 • Ikona, zástupce, pracovní plocha
 • Památná místa ČR – vyhledávání

Doplňující informace pro rodiče

Dne 25. 9., v úterý, odjíždíme po 1. vyučovací hodině na plavecký výcvik. Pátou hodinu se opět učíme.

Dne 28. 9., v pátek, Státní svátek – nevyučuje se.

Dne 17. 10., ve středu, exkurze – hornické muzeum Landek. Budeme vybírat 200 Kč.

Eva Rusinská, zástup tř. uč. T. Hazuchové

Back To Top