Týdenní plán od 17. 9. do 21. 9. 2012

 • 4. A
 • 487× přečteno

Český jazyk

 • Opakování učiva ze 3. ročníků (uč. str. 6, cv. 9)
 • Stavba slova – kořen, předpona, přípona (uč. 16, 17)

Český jazyk – sloh

 • Dokončení řečnického cvičení z minulé hodiny – rozhovor (sportovní redaktor x sportovec, téma – LOH v Londýně 2012)

Anglický jazyk

 • Píseň/Song – Welcome back
 • Poslech a četba/Listening and reading – Welcome back
 • What is this? What are these?
 • Hláskování/Spelling 

Matematika

 • Procvičování – násobilka, zaokrouhlování čísel na desítky, stovky
 • Slovní úlohy
 • Vlastnosti násobení, pořadí početních výpočtů (uč. str. 6-8)
 • Geometrie – vzájemná poloha přímek v rovině 

Vlastivěda

 • Česká republika – zákony, státní symboly

Přírodověda

 • Vzduch – opakování ze školního sešitu
 • Voda – koloběh vody v přírodě

Pracovní činnosti

 • Podzimničky z přírodnin

Výtvarná výchova

 • Vlajka České republiky

Hudební výchova

 • Noty – značky pro tóny
 • Hymna České republiky

Tělesná výchova

 • Ukázka výcviku dravých ptáků – park Bedřicha Smetany

Informatika

 • Funkce a popis počítače a jeho přídavných zařízení

Doplňující informace pro rodiče

Připomínám, že ještě všichni žáci nemají uhrazený plavecký výcvik – 350 Kč, dále chybí uhradit pracovní sešity do JA – 200 Kč.

V pondělí dne 17. 9. proběhne v tělocvičně ZŠ divadlo. Vstupné 40 Kč.

Ve středu 19. 9. zhlédneme výcvik dravých ptáků v parku Bedřicha Smetany. Vstupné 5 Kč.

Eva Rusinská, zástup tř. uč. T. Hazuchové

Back To Top