Týdenní plán od 24. 6. do 28. 6.

 

Český jazyk

  • Křížovky a soutěže

Anglický jazyk

  • Opakování učiva

Matematika

  • Počítání v praktických úlohách

Prvouka

  • Pobyt v přírodě, dopravní výchova

Pracovní činnosti

  • Úklid třídy

Výtvarná výchova

  • Dokončení rozdání výkresů

Hudební výchova

  • Nevyučuje se

Tělesná výchova

  • Dopravní výchova v Krnově na dopravním hřišti

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí vyučování podle rozvrhu.

V úterý dopravní hřiště v Krnově – odjezd v 7.20hod od školy – jízdné zaplatím z peněz z výletu.(přilby a vhodné sportovní obleřčení)

Ve středu v 8 hod. rozloučení s deváťáky a pak ve třídě. Ve čtvrtek kouzelník – bez placení – sponzor

V pátek 28.6. vydávání vysvědčení – vyučování končí v 8.30hod. – fólie na vysvědčení, potom mohou děti odejít domů nebo počkat v družině na oběd.

PŘEJI VŠEM DĚTEM PŘÍJEMNÉ PRÁZDNINY A RODIČŮM PĚKNOU DOVOLENOU!

Sejdeme se opět 2.září ve 4.třídě v 7.45hod.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top