Týdenní plán od 17. 6. do 21. 6.

Český jazyk

  • Opakování učiva formou her a doplňovaček

Anglický jazyk

  • Opakování učiva

Matematika

  • Opakování a procvičování příkladů
  • Slovní úlohy

Prvouka

  • Vycházka do Linhartov

Pracovní činnosti

  • Odevzdávání učebnic

Výtvarná výchova

  • Omalovánky

Hudební výchova

  • Opakování písniček

Tělesná výchova

  • Atletické dopoledne

Doplňující informace pro rodiče

Do 20.6. uhraďte prac. sešity do 4.roč.

V úterý 18.6. jdeme na vycházku na celé dopoledne do Linhartov – svačinu a pití na celé dopoledne – návrat kolem 13.00hodin! – posunutý oběd na 13.15 hod. v jídelně.

Ve středu a čtvrtek odevzdávání učebnic a rozdávání výkresů(doneste si tašky)

V pátek 21.6. atletické dopoledne na hřišti – svačinu a pití, sportovní oblečení.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top