Týdenní plán od 24. 5. do 28. 5. 2021

Český jazyk

 • Předložky, spojky
 • Procvičování probraných slovních druhů
 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Uč. str. 121 a 122 , PS str. 10, 11 a  pracovní listy
 • Sl: Popis pohádkové bytosti
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 22
 • Čt: Čtení s porozuměním

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Procvičování dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy
 • Písemné násobení
 • Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Uč. str. 32-36
 • G: Obdélník – obvod, obsah

Prvouka

 • Části těla, vnitřní ústrojí, smysly
 • Uč str. 68-69 a PS str. 62, 63

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodním materiálem – návštěva květinářství

Výtvarná výchova

 • Papírová koláž – louka plná květin

Hudební výchova

 • Rytmická cvičení
 • Poslech

Tělesná výchova

 • Cvičení venku – podle počasí
 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Testování žáků proběhne 1x v týdnu (pondělí), v případě absence ihned po příchodu do školy.
 • Je nutné nosit všechny školní pomůcky.
 • Dokupte podle potřeby dětem sešity 523 (český jazyk) a 513(matematika).

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top