Týdenní plán od 17. 3. do 21. 3. 2014

 

Čtení

 • Procvičování vázaného čtení s dvěma souhláskami uvnitř.
 • Vyvození Ch, ch, di, ti, ni.
 • Slabikář str. 64, 66, 99-102.

Psaní

 • Opakování písmen a slabik.
 • Přepis a opis.
 • Písanka str. 4-7.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 10.
 • Slovní úlohy.
 • Číselná řada 11-20.
 • Rozklad čísel 10+1, 2….
 • Matematika str. 3-6.

Prvouka

 • Na jaře

Pracovní vyučování

 • Textilní koláž

Výtvarná výchova

 • Probouzení přírody.

Hudební výchova

 • Hudební hry a hádanky.
 • Hry na Orfovy nástroje.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry s různým náčiním.

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Plaťte fond na březen.
 • Umyjte tabulky a dokupte fixy.
 • Kontrolujte pouzdra, strouhejte tužky a pastelky.
 • Na úterý 18. 3. potřebují děti do Pv nůžky, lepidlo a zbytky látek.
Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

 

Back To Top