Týdenní plán od 24. 11. do 28. 11. 2014

Čtení

 • Vázané spojování slabik, věty – Živá abeceda, PL, slabikář, odkazy
 • Diktát slabik a slov
 • Poslech pohádky, dramatizace
 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Psaní písmena m, M
 • Slabiky s m
 • Opis, přepis, diktát písmen a slabik

Matematika

 • Součet a rozdíl čísel do 5
 • Součet čísel do 6
 • Slovní úlohy
 • Číselná řada a osa
 • Učebnice, PL, odkazy, výukové programy

Prvouka

 • U nás doma – opakování – uč. str. 27
 • Lidé si vyrobili pomocníky – uč. str. 69, PL, odkazy

Pracovní vyučování

 • Nemáme – bude teorie dopravní výchovy

Výtvarná výchova

 • Temperové barvy – čert

Hudební výchova

 • Seznámení s notovou osnovou
 • Píseň Čerti topiči

Tělesná výchova

 • Protahovací a posilovací cviky s užitím náčiní (míčky, pásky aj.)
 • Základy aerobiku
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Opět připomínám kontrolu všech pomůcek a psacích potřeb.
 2. Obalte sešity a učebnice (kdo ještě nemá).
 3. Dokupte dětem fixy na tabulku – černý, modrý.
 4. 40 Kč – na tvoření z hlíny v dílně p. Hrubého.

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Prvouka  Různé
Slabiky s Y  Číselná řada  Ukliď pokojíček  Čteme věty
Čtení s porozuměním  Doplň řadu  Co není na hraní ?  Pohádky
Poznej písmena  Rozlož číslo  Zima  Hodiny
Psací písmena  Sčítej do 6    Spočítej
Domino  Příklady    Zahrej písničku
Back To Top