Týdenní plán od 17. 11. do 21. 11. 2014

Čtení

 • Otevřené slabiky, vázané spojování
 • ŽA str. 20 – 22, PL, výukové programy, odkazy
 • Čtení vět
 • Vyvození Y, y
 • Vyprávění pohádky podle osnovy

Psaní

 • Opakování psacích písmen a slabik – přepis, diktát
 • Písmeno o, m, slabika lo – písanka a PL
 • Číslice 6

Matematika

 • Procvičování součtu a rozdílu čísel do 5
 • Slovní úlohy
 • Stavba z kostiček podle diktátu
 • Učebnice str. 24, 25, PL, odkazy na plánu

Prvouka

 • Bydlení
 • Příbuzenské vztahy, zaměstnání
 • Uč. str. 25, 26, PL, odkazy

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – podle předlohy

Výtvarná výchova

 • Malování vod. barvami

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Hudebně pohybové hry

Tělesná výchova

 • Pohybové a míčové hry
 • Základy aerobiku – cvičení s hudbou

Doplňující informace pro rodiče

 1. Některé děti nemívají ostrouhané tužky a pastelky.
 2. Věnujte zvýšenou pozornost domácí přípravě na výuku, zvláště písemné – úkoly podepisujte.
 3. Ve středu 19. 11. v době od 15.30 do 17.30 proběhnou třídní schůzky – podepište oznámení v notýsku.
 4. Čtvrtletní vysvědčení mají děti zapsáno v notýsku.

Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Prvouka  Různé
Slabiky s J  Rozlož číslo  Moje rodina  Šikovné ruce
Věty s J  Procvičování  Ukliď si pokoj  Písničky
Slož slova  Domino    Šla Nanynka
Písmeno Y      
       
Back To Top