Týdenní plán od 1. 12. do 5. 12. 2014

Čtení

 • Zavřené slabiky, slova s předložkou, věty
 • Písmeno N, vyvození písmena D
 • Slabikář str. 15 – 21, PL, odkazy na plánu
 • Pohádka

Psaní

 • Přepis, diktát slabik a slov
 • Písmeno t, slabiky a slova
 • Písmeno p

Matematika

 • Sčítání a odčít. do 6
 • Porovnávání čísel, číselná řada a osa
 • Rozklad čísel
 • Slovní úlohy
 • Uč. str. 29 – 31, PL, odkazy na plánu

Prvouka

 • Zima – měsíce, počasí
 • Mikuláš
 • Uč. str. 28 – 31, 55, Pl, odkazy

Pracovní vyučování

 • Mikuláš – výrobek z papíru

Výtvarná výchova

 • Tvoření z hlíny – výtvarná dílna p. Hrubého

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Nácvik písně – Čertí kuchaři

Tělesná výchova

 • Kotoul, vzpor na lopatkách, váha
 • Hry s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pravidelně s dětmi čtěte, procvičujte slabiky – pozor na délku.
 2. V pondělí 1. a 2. vyučovací hodinu budeme v dílně p. Hrubého, ve čtvrtek budou mít děti místo Vv čtení, psaní a matematiku – ať mají učebnice, sešity a tabulku.
 3. Obalte dětem sešity a učebnice.
 4. Sledujte denně ELKU.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika  Prvouka  Různé
Čteme písmena Rozlož číslo  Zima  Básničky
Najdi slovo Sčítej do 6  Oblečení  Čerti
Čteme s porozuměním Porovnej  Počasí v zimě  Kolíbala…
Písmeno N Odčítání do 6  Zimní sporty  
Slabiky s N Příklady    

 

Back To Top