Týdenní plán od 24. 11. do 28. 11. 2014

Český jazyk

 • Samohlásky krátké a dlouhé (a,á,i,í,y,ý,o,ó,u,ů,ú,e,é), dvojhláska ou,au

Čtení

 •  Čtení z Čítanek, porozumění čteného, tiché čtení, čtení délek, čteme s výrazem

Psaní

 • Opis, přepis s doplňováním, diktát slov, vět, autodiktát

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání do 20 s přechodem, počítání do 100 (osa, porovnávání, zápis čísel, jednotka x desítka, sčítání a odčítání po desítkách)

Prvouka

 • Rodina, oslavy, pomoc v rodině, domácí mazlíček

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodninami – dokončovací práce

Výtvarná výchova

 • Výroba adventního kalendáře

Hudební výchova

 • Hra na flétnu (noty a1,h1,g1,) – nácvik písní na prosincové vystoupení

Tělesná výchova

 • Plavání, cvičení s míči (hod jednoruč, obouruč)

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý je pokračování keramického kurzu – glazura (odjezd 13:18 od školy, příjezd 16:20 ke škole).
 2. Ve středu – plavecký kurz (odjezd 7:25 od školy, příjezd 10:15), následuje hodina M a PV.
 3. Ve středu je svoz baterií – kdo má doma ještě nějaké zásoby, ať je přinese, jsme dobří!
 4. 5. 12. 2014 vystoupení u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika
ů,ú,u – procvičování Sčítání desítek      Odčítání desítek

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top