Týdenní plán od 1. 12. do 5. 12. 2014

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky

Čtení

 • Čteme s porozuměním, práce s přečteným textem

Psaní

 • Opis, přepis – viz. Písanka, diktáty slov a vět (Procvičujte, děti neaplikují znalost začátku – velké písmeno a konce věty – znaménka za větou. Spojují slova i přesto, že jim opakuji, kolik má věta slov)

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100, desítka + jednotka, M – geometrie – bod, úsečka – měření

Prvouka

 • Domácí mazlíčci, domov

Pracovní vyučování

 • Zimní a vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Zima – zapouštění barev

Hudební výchova

 • Prosinec – nácvik písně, příprava na vystoupení – hra na flétnu (Sněhuláček, Sněží, Mám rád pejsky, Koleda, Rychle bratři, Vánoční večer)

Tělesná výchova

 • Přehazovaná, technika hodu, pohybové hry s míči

Doplňující informace pro rodiče

 1. ČJ – diktáty vět – opakovat, procvičovat začátek a konec věty, počet slov, dělení slov na konci řádku, správné délky samohlásek, postupně přibudou pravidla tvrdých a měkkých souhlásek – od 1. 12. pravidelné diktáty vět 
 2. V pátek 5.12. vystupujeme u rozsvěcování vánočního stromu na náměstí. Prosím o maximální účast všech vybraných  dětí. Děti musí mít s sebou flétnu, na rukou teplé rukavice, aby jim nepřokřehly ruce. Vystoupení školy začíná v 15:00 hodin, ale nevím, kolikátí přijdeme na řadu. Vše ještě včas upřesním.
 3. Adventní kalendář – prosím o zakoupení 25 sladkostí do třídního kalendáře viz. ELKA – děkuji
 4. 17.12. zdobení vánočních baněk – Opava, Slezské muzeum – hrazeno z třídního fondu

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika
Tvrdé slabiky    Sčítání desítek + jednotka  
Tvrdé slabiky – procvičování Odčítání des. + jedn.

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top