Týdenní plán od 24. 10. do 28. 10.

Český jazyk

  • Význam slov (nadřazená, podřazená, souřadná)
  • Opakování – druhy vět

Čtení

  • Plynulé čtení – ukázky z vlastní četby

Psaní

  • Pokračování v písance str. 14, 15

Matematika

  • Slovní úlohy (o více, o méně)

Prvouka

  • Ovoce a zelenina

Pracovní vyučování

  • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se

Hudební výchova

  • Nevyučuje se

Tělesná výchova

  • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

Po dobu podzimních prázdnin plní děti úkoly zadané v úkolníčcích. V úterý 25.10. jedeme plavat a potom máme PRV a čtení. V listopadu (11.11.) připravujeme pro děti akci vyrob si vlastní vánoční baňku a na 2.prosince se chystá Kloboukový karneval v tělocvičně.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top