Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11.

 

Český jazyk

 • Krátké a dlouhé samohlásky
 • Druhy vět
 • Učebnice str.32-35

Čtení

 • Plynulé čtení Malý čtenář str.73-83

Psaní

 • Psaní velkých písmen

Matematika

 • Počítání do sta – číselná řada, počítání po desítkách
 • PS č.5 str. 1-8

Prvouka

 • U nás doma str.24-25
 • Opakování – podzim PS

Pracovní vyučování

 • Papírový košíček

Výtvarná výchova

 • Volné téma

Hudební výchova

 • Procvičování písniček, p. Kdybys měla má panenko

Tělesná výchova

 • Cvičení na lavičkách, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Termín karnevalu přeložen na 9.prosince. Nezapomeňte na cvičební úbor.

Ve středu 9.11. bude konzultační schůzka od 15.30 do 17.30 hod.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top