Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10.

 

Český jazyk

 • Druhy vět, dělení vět na slova, rozdělování slov
 • Doplňování znamének za větami a tvoření všech druhů vět

Čtení

 • Malý čtenář

Psaní

 • Pokračování podle písanky – velká písmena

Matematika

 • Počítání do dvaceti s přechodem 20
 • Zápis slovních úloh do sešitu
 • Geometrie – rýsování

Prvouka

 • Podzim na zahradě – druhy zeleniny a ovoce

Pracovní vyučování

 • Mozaika z papíru

Výtvarná výchova

 • Strom

Hudební výchova

 • Písnička Kováři, kováři

Tělesná výchova

 • Cvičení na žebřinách, šplh, závodivé hry v družstvech, míč. hra

Doplňující informace pro rodiče

Žádám rodiče o doplnění náhradních psacích potřeb, dětem dochází náplně a nemají čím psát. Do geometrie potřebujeme tužku č. 2 nebo 3. Pokud máte staré noviny – dejte je dětem na Vv.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top