Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2016

Český jazyk

 • Párové souhlásky v-f, z-s, ž-š
 • Opakování – párové souhlásky na konci i uvnitř slova
 • Plynulé čtení, recitace
 • Sloh – Práce s osnovou
 • Psaní v písance 1

Anglický jazyk

 •  Barvy (What colour is…?, This is…, I know)

Matematika

 • Násobilka 8 a 9
 • Slovní úlohy – n krát více, n krát méně
 • G – přímka, polopřímky opačné, úsečka

Prvouka

 • Naše vlast, státní symboly, Evropa

Pracovní činnosti

 • Jednoduché kartonážní práce

Výtvarná výchova

 • Hallowenská dýně – tempera

Hudební výchova

 • Kánon
 • Hra na ON
 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz
 • Kotoul vpřed, vzad
 • Závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Dbejte na domácí přípravu dítěte, úkoly podepisujte.
 2. Ve středu 19. 10. od 15 do 17 hodin se můžete zúčastnit akce – Tvoření z dýní – podrobnější informace naleznete v krátkých zprávách na webu školy.
 3. Ve středu 19. 10. je další lekce plavání.
 4. Pokud máte zájem přihlásit své dítě do kroužku karate a nemáte přihlášku, zajděte si v pondělí od 16.45 do tělocvičny přímo za trenérem.
 5. Sledujte zprávy na Elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Párové souhlásky v-f Násobilka 7 Domov Žabky
Párové souhlásky s-z Pinocchio Mapa Píseň
Párové souhlásky š-ž Násobení 8 Podzim Vrtulka
Opakování Domino Slož si mapu  
Doplňuj      
Pravopis i, y      
Back To Top