Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2016

Český jazyk

 • Věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací
 • Pořadí vět
 • Slova, slabiky, hlásky
 • Diktát str. 22, cvičení 3
 • Učebnice str. 26 až 29
 • Sloh: tvoření vět s různými slovy, pořadí vět

Čtení

 • Dramatizace pohádky Jak Hanička přelstila čerta
 • Čítanka str. 56 až 61

Psaní

 • Písanka str. 12, 13

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky
 • Odčítání od 11
 • Procvičování rýsování
 • PS str. 14, 16

Prvouka

 • Savci v podzimním lese
 • Ekosystém rybník
 • PS str. 19 a 21
 • Učebnice str. 16 až 19

Pracovní vyučování

 • Halloweenské motivy
 • Vydlabávání dýně

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce Les je krásný

Hudební výchova

 • Hudební hry, dynamika v písni
 • Na tý louce zelený

Tělesná výchova

 • Plavecká škola, pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu si můžete (v doprovodu svých rodičů) vydlabat dýni a vytvořit si tak strašidelnou podzimní dekoraci. Po domluvě dýni obstarám. Můžete si přinést i vlastní. Sejdeme se odpoledne ve výtvarné učebně. Bude se hodit vlastní nožík a lžíce.
 • 25. 10. 2016 vás zvu na Strašidelný rej, který se již tradičně koná v parku Pod lipami. Sraz všech příšer u školy v 17 hodin. Samozřejmě v doprovodu rodičů.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Druhy vět Matematická pětiminutovka Savci v podzimním lese
Určujeme druhy vět Odčítání od 11 Opakování – Podzim
Pořadí vět Čáry a body  
Věty se skládají ze slov  Sčítání do 20  
Co už umíme  Počítáme s přechodem přes 10  

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top