Týdenní plán od 24. 10. do 28. 10. 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b, l
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Hallowen

Matematika

 • Čísla do 10 000

Vlastivěda

 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Opakování  – délka, hmotnost, čas, objem

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu a ve čtvrtek – podzimní prázdniny, v pátek – státní svátek.

matematika

český jazyk

dělení se zbytkem slovní druhy
Back To Top