Týdenní plán od 24. 10. do 28. 10. 2016

 

Český jazyk

  • Slova s jedním a více významy

Český jazyk – sloh

  • Nevyučuje se

Anglický jazyk

  • Popis činnosti

Matematika

  • Přímá úměrnost. Slovní úlohy.

Vlastivěda

  • Vznik Rakousko-Uherska

Přírodověda

  • Látky vodivé a nevodivé

Pracovní činnosti

  • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se

Hudební výchova

  • Opakování not a písní

Tělesná výchova

  • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

1. V úterý 25. 10. se koná v zámeckém parku Pod Lipami Haloweenský sraz strašidel. Odchod od školy v průvodu v 17 hod. (za děti si zodpovídá jejich dospělý doprovod).

2. 26.-27. 10. jsou podzimní prázdniny, 28. 10. je státní svátek.

Odkazy k procvičování učiva

 

Matematika Český jazyk Vlastivěda Informatika   
Obvody Procvičuj Video  Počítač  
Počítej Doplň správně Vznik R-U  Test  
Hra – násob s-, z-, vz-      
Hra – děl Určuj      
Angličtina        
Halloween game        
Množné číslo        
Alphabet        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top