Týdenní plán od 24. 10. do 28. 10. 2016

Český jazyk

 • Význam slov, stavba slova (kořen, slova příbuzná), abeceda, spodoba.
 • Mluvený projev.
 • Čtení pohádek.
 • Písanka str. 12.

Anglický jazyk

 • Učebnice str. 12. 13.
 • This is…, Colin in computer land (čtení s porozuměním).

Matematika

 • Násobilka 9.
 • Sčítání dvojciferných čísel.
 • G: polopřímky opačné, úsečka.

Prvouka

 • Evropa

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • C dur.
 • Slunečko zachází …

Tělesná výchova

 • Rozvoj  rytmického cvičení s hudbou.

Doplňující informace pro rodiče

 • 1. listopadu 2016 se zúčastníme představení Rytíři za vlády Lucemburků, vstupné 40,- Kč.
 • Denně procvičujte násobilku.
 • V úterý 25. 10. 2016 proběhne v parku Pod Lipami Halloweenský sraz. Odchod účastníku od školy v 17 hodin. Děti příjdou v doprovodu rodičů.
 • Dokupte dětem lepidla. Pravidelně kontrolujte pomůcky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

i/y Domino Světové strany
Slova protikladná Srneček Bambi Povrch krajiny
Back To Top