Týdenní plán od 17. 10. 21. do 10. 2016

 • Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slova (v-f, z-s, ž-š).
 • Hasité čtení, větný přízvuk – pohádky.
 • Písanka str. 10-11.

Anglický jazyk

 • Barvy(What colour is…?, This is…, i know).

Matematika

 • Násobilka 8, 9.
 • Slovní úlohy n krát více, n krát méně.
 • G: úsečka.

Prvouka

 • Naše vlast, státní symboly, Evropa.

Pracovní činnosti

 • Dýně.

Výtvarná výchova

 • Hallowen – plakát.

Hudební výchova

 • C dur.
 • Už ty pilky dořezaly.

Tělesná výchova

 • Plavání.
 • Koutoul vpřed a vzad.

Doplňující informace pro rodiče

 • Umyjte s dětmi tabulky a přeperte cvičební úbory – vše si děti odnesly domů.

 • Procvičujte násobení a dělení.
 • Denně čtěte!

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Násobilka 7 Křížovky Třídíme odpad
Násobilka 8 Párové souhlásky Státní symboly
Back To Top