Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2016

Český jazyk

 • Význam slov.
 • Stavba slova – kořen, předpona, přípona; slova příbuzná.
 • Vyjmenovaná slova po B.
 • Sloh – dopis.
 • Písanka str. 13-14.

Anglický jazyk

 • Halloween – slovíčka, písničky.
 • Opakování unit 2.

Matematika

 • Násobilka 8 a 9.
 • Pamětné a písemné sčítání a odčítání čísel s přechodem i bez.
 • G: vzájemná poloha dvou přímek.

Prvouka

 • Krajina v okolí domova.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách a stromech.

Hudební výchova

 • Hra na ozvěnu.
 • PO: státní hymna.
 • Dú Valaší, dú.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.
 • Kotouly, závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Denně čtěte a procvičujte násobilku.
 • Dokupte – gumy, lepidla, fixy na tabulky.
 • V úterý 1. 11. máme představení Rytíři za vlády Lucemburků, vstupné 40,- Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Stavba slova Pětiminutovka Typy krajiny
Slova protikladná Pamětné +, pamětné – Světové strany
Dopis, VS po B Slůně Dumbo

Orientace na mapě

Back To Top