Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2016

Čtení

 • Opakování písmen S,L,M,P,A,O
 • Čtení slabik SO,LO,MO,PO,SA,LA,MA,PA a slov s nimi
 • Vyvození písmene U,E
 • Čtení slabik SU,LU,MU,PU, SE,LE,ME,PE

Psaní

 • Obtahování písmene u,e
 • Spojené dolní oblouky
 • vázané horní kličky

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 4
 • Slovní úlohy v tomto oboru
 • Číselná osa

Prvouka

 • Živočichové na podzim

Pracovní vyučování

 • Halloweenská dekorace

Výtvarná výchova

 • Halloweenské téma

Hudební výchova

 • Ukolébavka –  rytmus, tempo

Tělesná výchova

 • Pohybové hry a soutěže s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 1. Stále ještě vybíráme 800,- Kč na pracovní sešity a 150,- Kč na SRPDŠ.
 2. Akce kino – ve čtvrtek, podrobné informace na ELCE.
 3. Doporučuji pravidelné procvičování čtení, písmen a slabik přibývá.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
S,L,M,P   Slabiky Počítáme do 5  Živočichové na podzim

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top