Týdenní plán od 24. 10. do 28. 10. 2016

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Čísla do 10 000, počítání celých tisíců
 • Geo – kružnice

Vlastivěda

 • Mapa – orientace, měřítko, značky

Přírodověda

 • Dopravní výchova

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Míčové hry, cvičení se švihadlem – podbíhání, přeskoky dlouhého švihadla

Doplňující informace pro rodiče

26. 10. – 27. 10. Podzimní prázdniny

28. 10. Státní svátek

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český  Různé 
Písemné počítání Vyjmenovaná slova  Opakuj 
Písemné dělení Pády podstatných jmen   
Back To Top