Týdenní plán od 24. 10. do 28. 10.

 • 5. A
 • 327× přečteno

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin
 • Slova s jedním a více významy
 • Povídka – četba ukázek

Český jazyk – sloh

 • Popis dětského pokoje

Anglický jazyk

 • Příkazy a zákazy DON´T

Matematika

 • Řešení slovních úloh
 • Písemné dělení

Informatika

 • nevyučuje se

Vlastivěda

 • Opakování – české země v 19. století
 • Státní svátek 28. říjen

Přírodověda

 • Obratlovci a bezobratlí

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Intonační cvičení
 • Hymna ČR

Tělesná výchova

 • Přehazovaná ve družstvech
 • Jednoduchá sestava

Doplňující informace pro rodiče

Středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. – podzimní prázdniny. Pátek 28. 10. – státní svátek.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top