Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11.

 • 5. A
 • 543× přečteno

Český jazyk

 • Antonyma, synonyma
 • Bajka

Český jazyk – sloh

 • Popis dětského pokoje
 • Dopis – zacházení s grafickým materiálem

Anglický jazyk

 • Sloveso TO BE – krátká a dlouhá forma

Matematika

 • Římské číslice
 • Zlomky, slovní úlohy se zlomky
 • Graf

Informatika

 • Metody a nástroje vyhledávání informací

Vlastivěda

 • 1. světová válka

Přírodověda

 • Obratlovci a bezobratlí

Pracovní činnosti

 • Jednoduchý model

Výtvarná výchova

 • Řešení barevných vztahů – vyškrabávání

Hudební výchova

 • Lidový dvojhlas
 • Poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Šplh
 • Jednoduchá sestava

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top