Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10.

 • 5. A
 • 527× přečteno

Český jazyk

 • Odvozování – pravopis předpon a přípon
 • Povídka

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu

Anglický jazyk

 • Otázky a odpovědi

Matematika

 • Přímá úměrnost
 • Řešení slovních úloh
 • Kruh a kružnice

Informatika

 • Společenský tok informací
 • Vyhodnocování, zpracování a využití

Vlastivěda

 • Hospodářský rozvoj českých zemí
 • Vynálezy a vynálezci

Přírodověda

 • Rostliny nahosemenné
 • Houby

Pracovní činnosti

 • Kohout z barevného papíru

Výtvarná výchova

 • Nádoby – dokončení

Hudební výchova

 • Poslech ukázek
 • Noty
 • Nácvik písně s doporovodem na Orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Základní cviky v ucelené sestavě
 • Míčové dovednosti – přehazovaná družstev

Taťána Hazuchová, tř. učitelka 

Back To Top