Týdenní plán od 24. 1. do 28. 1. 2022

Čtení

 • Opakování a procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov
 • Hláska a písmeno R, r
 • Dvojhlásky AU, EU, OU
 • Čtení s porozuměním
 • str. 43-48

Psaní

 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát
 • Slabiky a slova s j
 • Nácvik y
 • str. 42-47

Matematika

 • Rozklad čísel
 • Odčítání v oboru do 8
 • Slovní úlohy, obchodování
 • +, – v oboru do 8
 • str. 28-32

Prvouka

 • Člověk
 • Zdravá strava
 • Nemoc, úraz
 • str. 39-40

Pracovní vyučování

 • Příprava svačinky

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev – malba

Hudební výchova

 • Pohyb podle hudby vpřed, vzad, na místě

Tělesná výchova

 • Soustředění na hudební a základní gymnastické pojmy

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o častou kontrolu pouzder – ostrouhané pastelky, 2 tužky, guma. Také, prosím, kontrolujte nůžky, lepidlo, fix na tabulku – děti často nemají.

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Čtení s porozuměním Sčítání do 8 Zdravá výživa Dva mrazíci
Čtení s porozuměním Sčítej Nemoc, úraz
Slova s au, eu, ou Odčítání do 8
Zařaď správně Přiřaď správně

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top