Týdenní plán od 17. 1. do 21. 1. 2022

Čtení

 • Opakování a procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov
 • Čtení s porozuměním
 • Hláska a písmeno Š, š, R, r
 • str. 38-44

Psaní

 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát
 • Slabiky a slova s t.
 • Písanka 1. díl str. 38-41

Matematika

 • Číslo a číslice 8
 • Rozklad čísel
 • Sčítání v oboru 0-8
 • Slovní úlohy
 • str. 23-27

Prvouka

 • Člověk
 • str. 37-38

Pracovní vyučování

 • Záložka – šití

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel

Tělesná výchova

 • Přetahy a přetlaky v rámci pohybových her

Doplňující informace pro rodiče

Pravidelně, prosím, kontrolujte dětem vybavení pouzder a pomůcky do vyučování.

V matematice trénujte počítání zpaměti bez pomocí prstů. Každý den s dětmi čtěte.

Odkazy na procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Čtení s porozuměním Rozklad 8 Péče o tělo Bude zima
Doplň písmenko Číselná řada do 8 Zdravá výživa Dva mrazíci
Písmenko Š Sčítání do 8
Seřaď slova Sčítej
Čteme Početní pyramidy

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top