Týdenní plán od 17. 1. do 21. 1. 2022

Český jazyk

 • Procvičování tvrdých souhlásek.
 • Měkké souhlásky, slabiky.
 • Tvoření vět k obrázkům.

Čtení

 • Dramatizace pohádky.
 • Plynulé čtení, dodržování interpunkce.

Psaní

 • Opisy a přepisy.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s bez přechodu přes desítku.
 • Slovní úlohy.

Prvouka

 • Pokračování v projektu tělo.
 • Být zdravý, nemoc, úraz.

Pracovní vyučování

 • Prohloubení šití předním stehem.

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů – fotografie- dokresli utržený předmět.

Hudební výchova

 • Takt (2/4) – pochod, notová osnova, noty.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí – karanténa (informace zašlu přes Edupage).
 2. V úterý 18. 1.  jedou děti plavat. Učíme se první a poslední hodinu (JČ a M).
 3. Prosím o kontrolu pouzder (hlavně fixy, ostrouhané tužky).
 4. Ve středu opět v pracovní výchově šijeme (donést jehlu s větším ouškem – ti co chyběli).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Psaní ú, ů + a – do 100 Lidské tělo
V cirkuse Matematická pětiminutovka Části těla
Roztřiď souhlásky Doplň Lidské orgány
Doplň tvrdé souhlásky Dopočítávání
Druhy vět Testík odčítání
Měkké souhlásky Testík sčítání
ŽI Online cvičení
Back To Top