Týdenní plán od 23. do 27. dubna

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Slovní druhy
 • str. 110-112

Sloh

 • Sestavování osnovy

Čtení a psaní

 • Plynulé čtení s přednesem
 • Psaní v písance
 • Nabídka knihy – dobrovolník

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení dvojciferných čísel jednociffrným činitelem
 • Slovní úlohy
 • str. 130-131

Prvouka

 • Stavba těla živočichů – obratlovci, bezobratlí
 • Třídění živočichů podle přijímání potravy
 • Práce ve skupinkách
 • str. 60-61, PS str. 52-53

Pracovní činnosti

 • Zápich čarodějnice

Výtvarná výchova

 • Rej čarodějnic

Hudební výchova

 • Čarodějnické písničky
 • Taneční hry se zpěvem

Tělesná výchova

 • Zásady hry fair – play
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Neustále procvičujte násobení a dělení, také řady vyjmenovaných slov.

V pondělí 30. dubna přijdou děti v čarodějnických kostýmech nebo se do něj obléknou ve škole. Učit se nebudeme. Za nepříznivého počasí se akce bude konat v tělocvičně.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top