Týdenní plán od 16. do 20. dubna

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po v
 • Slovní druhy
 • str. 107-110

Sloh

 • Práce se slovy

Čtení a psaní

 • Zápis přečtené knihy, nabídka knih

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení a dělení násobků 10 jedncif. čísly
 • Dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy
 • Porovnávání úseček, střed úsečky – str. 123, 129
 • str. 124-128

Prvouka

 • Živočichové – společné znaky
 • Stavba těla živočichů – obratlovci
 • str. 56-59, PS str. 51-52
 • Práce ve skupinkách

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Živočichové

Hudební výchova

 • Jednoduchý kánon

Tělesná výchova

 • Házení a chytání míče, pohotovost na signál

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 30. dubna budeme mít rej čarodějnic a čarodějů – pomozte dětem s přípravou kostýmu.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top