Týdenní plán od 30. dubna do 4. května

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po z
 • Procvičování a doplňování do textu
 • str. 113-114

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení dvojcif. čísel jednocif. činitelem – str. 132
 • Násobení trojcif. čísel jednocif. činitelem – str. 133
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Třídění živočichů podle způsobu potravy
 • str. 61, PS str. 54

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Plynulý rozběh, odraz, švih paže – skok daleký

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí přijdou děti do školy v kostýmech, popřípadě se do něj ve třídě obléknou (rej čarodějnic). V 8.30 hod. odcházíme od školy přes náměstí do parku, kde proběhnou soutěže. Při nepřízni počasí se akce uskuteční v tělocvičně.

V úterý je státní svátek.

Ve středu jedeme do Krnova na dopravní hřiště – vybíráme 30 Kč. Učení děti potřebovat nebudou, s sebou si vezmou jen pouzdro, svačinu, pití, vhodné oblečení a pláštěnku.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top