Týdenní plán od 23. 9. do 27. 9.

Český jazyk

 • Tvrdé a měkké souhlásky
 • Opakování ů,ú
 • Slabiky  dě, tě, ně, bě, pě vě mě

Anglický jazyk

 • Věci v pouzdře a v tašce

Matematika

 • Násobení a dělení 6
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Rodina, mezilidské vztahy
 • Pravidla slušného chování

Pracovní činnosti

 • Soutěž – výstavka ovoce a zeleniny

Výtvarná výchova

 • Odlet vlaštovek – barva

Hudební výchova

 • Délky not
 • Píseň Ach synku

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý pojedeme na bazén, děti si vezmou Hv a Ma.

Back To Top