Týdenní plán od 23. 6. do 27. 6. 2014

 

Čtení

  • Přesmyčky a křížovky.

Psaní

  • Přepisy a opisy z tabule.

Matematika

  • Procvičování sčítání a odčítání do 20.

Prvouka

  • Kvíz z probraného učiva.

Pracovní vyučování

  • Úklid třídy.

Výtvarná výchova

  • Rozdání výkresů.

Hudební výchova

  • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

  • Atletický den.

Doplňující informace pro rodiče

  • Celý týden mají děti vyučování do 11:15 hod. a jdeme na oběd.
  • V pátek si děti donesou složku na vysvědčení. Končíme po první vyuč. hodině, pak jdou družinové děti do družiny a ostatní domů.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

Back To Top