Týdenní plán od 1. 9. do 5. 9. 2014

Čtení

 • Sluchové rozlišení hlásek, říkadla, rozpočítadla
 • Zraková a sluchová cvičení

Psaní

 • Uvolňovací cviky

Matematika

 • Číselná řada

Prvouka

 • Orientace ve škole

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem
 • Vystřihování jednoduchých tvarů

Výtvarná výchova

 • Základní barvy
 • Kontrola vybavení kufříků

Hudební výchova

 • Opakování písniček z MŠ

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti
 • Kontrola cvičebních úborů

Doplňující informace pro rodiče

 1. Od 2. do 5. září končí vyučování v 11.00.
 2. V úterý si děti přinesou aktovky, obaly, přezůvky, svačinu.

                                                                                                                         Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k učivu

Matematika  Čtení
Spočítej předměty  Orientace vlevo, vpravo
Back To Top