Týdenní plán od 16. 6. do 20. 6. 2014

Čtení

 

 • Čtení s porozuměním.
 • Rebusy, tajenky a křížovky.
 • Čítanka str. 57-64.

 

Psaní

 

 • Procvičování psacích písmen.
 • Opisy a přepisy.

 

Matematika

 

 • Pamětné počítání do 20.
 • Slovní úlohy.
 • Metr, kilogram a litr.
 • Matematika str. 31-32.

 

Prvouka

 

 • Léto.

 

Pracovní vyučování

 

 • Práce s papírem.

 

Výtvarná výchova

 

 • Výlet.

 

Hudební výchova

 

 • Kotě a sluníčko.

 

Tělesná výchova

 

 • Atletika.

 

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Kontrolujte pomůcky.
 • Doplaťte fond a pracovní sešity do 2. třídy – 260 Kč.
 • Počítejte bez pomocí prstů a procvičujte psací písmenka.
 • Ve čtvrtek 19. 6. jdeme na celodenní výlet, bližší infornace na ELCE.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top